Tu jesteś: Boomhouse.pl - Dom jak marzenie  »  Budownictwo  »  Jak wyglądają ekspertyzy budowlane?

Jak wyglądają ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzy budowlane to jeden z podstawowych dokumentów w branży budowlanej. Jest to ocena stanu technicznego budynku, obejmująca niezbędne dokumenty i opinie z tego zakresu. Ekspertyzy są bardzo często wnikliwymi wizjami lokalnymi, pozwalającymi w późniejszym czasie wykonać odkrywki oraz badania.

Co wynika z ekspertyzy budowlanej?

Z poprawnie wykonanej ekspertyzy budowlanej wynikają jednoznaczne i czytelne wnioski, czego na przykład można się spodziewać, współpracując z profesjonalnym biurem konstruktorskim Figura.team, co pozwala stworzyć dalsze prognozy. Na tej podstawie powstają dokumentacje i podejmuje się konkretne działania. Ekspertyzy budowlane wskazują na bezpieczeństwo i funkcjonalność budynków poddanych analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości konstruktorzy informują wykonawców o tym fakcie. Ekspertyzy pełnią też rolę dokumentacji projektowej, kiedy to zezwalają na budowę budynku. Przyjmuje się, że ekspertyza to wynik: badań i wyliczeń wytrzymałościowych stropów, fundamentów, ścian, pozostałych elementów elewacji, dachu, a także innych elementów konstrukcji. Każda ekspertyza składa się z opisu badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, podania materiałów i wymiarów. Ocena stanu budynku, ocena instalacji oraz ocena jego eksploatacji bądź przebudowania to detale wynikające bezpośrednio z ekspertyzy. Każdą ekspertyzę można wykonać: przed zakupem nieruchomości, przed modernizacją lub zmianą sposobu użytkowania budynku, czy też wtedy, kiedy pojawiają się ubytki konstrukcji, mogące podważyć jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.

 

Kiedy jeszcze przydatne są ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzy budowlane stają się przydatne wtedy, gdy należy przebudować budynek i podjąć decyzje co do dalszych etapów budowy. Jeżeli ekspertyza zostaje wykonana wnikliwie, to pewne jest, że dalsze prace zostaną zrobione dobrze oraz w terminie. Nie daje to później strat finansowych i nie wpływa na opinię dewelopera w branży.