Tu jesteś: Boomhouse.pl - Dom jak marzenie  »  Porady  »  Ile luxów powinna mieć żarówka led?

Ile luxów powinna mieć żarówka led?

W układzie jednostek, czyli w układzie SI natężenie oświetlenia mierzy się w tzw. luxach, nazywanych również luksami, czy w skrócie symbolem lx. Ile luxów powinna mieć zatem wybrana przez nas żarówka LED pozwalająca na zastąpienie dotychczas wykorzystywanych w naszym domu ?

Jednostka natężenia oświetlenia

Ważną miarą określającą gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię jest lux - luks. Można powiedzieć, że jednostka ta określa natężenie światła emitowanego przez dane źródło padającego na jednostkę powierzchni. W praktyce parametr ten stosowany jest w odniesieniu do żarówek różnego typu - zwykłych żarnikowych, energooszczędnych, halogenów, świetlówek czy żarówek wykorzystujących technologię ledową. Liczbę luksów w przypadku danego światła mierzy się luksometrem, czyli światłomierzem. Luks określany jest jako oświetlenie wygenerowane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumena padający na powierzchnię 1 m2. 1 lux odpowiada ilorazowi 1 lm na m2.

 

Dobór żarówek ledowych

Kupując żarówki LED powinniśmy zatem zwracać uwagę nie tylko na to, jaką ilość światła emitują, czyli na ich strumień świetlny mierzony w lumenach (lm), ale i na natężenie światła mierzone w lx. Powinniśmy mieć świadomość, że w zależności od tego, jak dany strumień świetlny zostanie przetworzony i jaka jest jego odległość od oświetlanej płaszczyzny, będzie miał inne natężenie.

Aby uzyskać optymalny poziom jasności oświetlenia powierzchni przy zastosowaniu żarówek LED należy w pierwszej kolejności dobrać parametr natężenia. Przy krótkotrwałym przebywaniu w pomieszczeniu, gdzie wykonuje sie proste czynności, wystarczy zastosować żarówkę LED o parametrze 50 luxów. Dwukrotnie większe natężenie światła będzie potrzebne w pomieszczeniach, w których realizowana jest praca nieciągła i czynności dorywcze, przy bardzo ograniczonych wymaganiach wzrokowych. Żarówka LED mająca 200 luxów będzie niezbędna przy pracy przy ograniczonych wymaganiach wzrokowych. Aż 500 lx musi mieć żarówka LED w pokojach i biurach, gdzie wykonywana jest praca przy dużych wymaganiach wzrokowych. Osoby pracujące długotrwale, przy ciągłym wytężaniu wzorku muszą oświetlić swoje miejsce pracy żarówką LED o 750 lx. Laboratoria z kolei powinny być oświetlone LEDami o natężeniu nawet 100 lx.