Tu jesteś: Boomhouse.pl - Dom jak marzenie  »  Porady  »  Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się zasady uzyskiwania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Od tego czasu tenże zwrot przysługuje jedynie osobom, które zaczęły budowę pierwszego swojego domu. Można odzyskać nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Warto dowiedzieć się, za jakie wydatki można ubiegać się o zwrot do urzędu skarbowego i do kiedy należy składać wniosek.

 

Zmiana zasad przyznawania zwrotu wcale nie oznacza, że ci, którzy kupili materiały budowlane do końca 2013 roku i jeszcze nie uzyskali od niego zwrotu, nie mogą już tego zrobić na starych zasadach. Bo wnioski na zwrot za materiały zakupione przed 1 stycznia 2014 roku można składać do 2018 r. Natomiast podatnicy, którym przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, mogą z niego skorzystać, jeśli:  

 • budują dom jednorodzinny albo nadbudowują;
 • rozbudowują budynek na cele mieszkalne;
 • przebudowują budynek niemieszkalny, jego część lub pomieszczenie niemieszkalne na cele mieszkalne, w wyniku których powstaje lokal mieszkalny.

 

Kto może się ubiegać o zwrot podatku?

 

O zwrot podatku za materiały budowlane na nowych zasadach mogą się ubiegać osoby, które uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 r. Dodatkowo powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza: 75 m2 i 100 m2 lub 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wiek podatnika, osoba fizyczna bowiem nie może mieć ukończone 36 lat, liczone jest to w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę. W przypadku małżonków warunek dotyczy młodszego z nich.

 

Natomiast jeśli chodzi o samego podatnika, to do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie powinien on być:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 

Natomiast  o zwrot podatku na nowych zasadach nie mogą ubiegać się osoby, które remontują lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Taki zwrot uzyskać mogą wyłącznie osoby, które budują dom jednorodzinny, ale nie dotyczy to mieszkania w bloku. Nie ma zatem również podstawy do zwrotu dla wynajmujących, którzy remontują lokal na własne cele mieszkaniowe. Nie ma również możliwości występowania o zwrot VAT w związku z inwestycjami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Oznacza to, że nadbudowa i rozbudowa musi być prowadzona zgodnie z warunkami prawo budowlane oraz być prowadzona na podstawie takiego pozwolenia – jak twierdzą specjaliści z Biura Rachunkowego Kognitariat.

 

 

Co można odliczyć?

 

Odliczeniu podlegają jedynie wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, stąd nie można ubiegać się o zwrot podatku za kupno działki budowlanej, domu od dewelopera, za sporządzenie projektu domu, za podłączenie do sieci chociażby elektrycznej– informują specjaliści z Biura Rachunkowego Kognitariat. Należy również pamiętać, że nie wszystkie grupy materiałów budowlanych podlegają zwrotowi, warto zapoznać się z dokładną listą, poniżej przedstawiono niektóre grupy materiałów budowlanych wyłączonych z odliczenia:

 • gwoździe budowlane, wkręty, blachowkręty, śruby, nakrętki, podkładki;
 • farby, emulsje, lakiery, drewnochrony oraz impregnaty;
 • folia budowlana, paroizolacyjna, folia w płynie;
 • klej do tapet, tapety z włókna szklanego;
 • pompy ściekowe, pompy rozdrabniające;
 • sprzęt AGD;
 • wapno hydratyzowane, plastyfikatory i inne dodatki do betonu;
 • wykładziny dywanowe.

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Należy wiedzieć, że wraz ze zmianą zasad ubiegania się o zwrot podatku, zmienił się również sposób składania wniosku. Składa się go raz, nie później niż 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W konsekwencji, wniosek nie może być już składany niezależnie od terminu, bo spóźnienie wyklucza z możliwości otrzymania zwrotu. Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich wydatków i jest zaokrąglana do pełnych złotych.

 

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

 • pozwolenia na budowę;
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki.