Tu jesteś: Boomhouse.pl - Dom jak marzenie  »  Porady  »  Sprawdź, jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii

Sprawdź, jak prosta jest zmiana sprzedawcy energii

Zmiana sprzedawcy energii jest prosta! W 2007 roku na polskim rynku energii elektrycznej nastąpiła prawdziwa rewolucja. Wskutek liberalizacji obowiązujących przepisów nabywcy prądu uzyskali możliwość wyboru najlepszej z ich perspektywy oferty sprzedaży od dowolnego sprzedawcy.

Uwolniono w ten sposób rynek energii elektrycznej, ale wielu z nas nadal nie wie, jak proste jest dokonanie takiej zmiany i z jakimi korzyściami może ona się wiązać.

Możliwości zmiany

Na polskim rynku energii elektrycznej funkcjonuje wiele firm oferujących sprzedaż prądu. Ich oferta skierowana jest do gospodarstw domowych oraz firm. Jeśli chodzi o propozycje taryf firmowych, to ich ceny nie są zatwierdzane i regulowane za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki i można je swobodnie kształtować. Gospodarstwa domowe, podobnie jak przedsiębiorcy, mogą uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę na stałe dostawy prądu.

Muszą jednak w tym celu wyrazić chęć zmiany dostawcy. Na rynku pojawiło się w ciągu ostatnich kilku lat wielu nowych sprzedawców, którzy wymusili na konkurencji obecnej na rynku od dawna obniżenie cen i zagwarantowanie odbiorcom jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży energii oraz możliwość ich negocjowania, nawet w trakcie obowiązywania uprzednio podpisanej umowy. Warto więc wiedzieć, jak przebiega zmiana dostawcy prądu.

 

Prosta zmiana

Zmiana sprzedawcy energii wbrew pozorom nie jest skomplikowana i najczęściej ogranicza się do wykonania kilku prostych kroków. 
Zdecydowanie najłatwiej jest dokonać zmiany sprzedawcy prądu, jeśli klient udzieli pełnomocnictwa dla nowego sprzedawcy. Wówczas wystarczy wybrać sprzedawcę i zawrzeć z nim nową umowę sprzedaży. Odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go w sprawach formalnych, m.in. przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu klienta firma energetyczna dokonuje wszelkich niezbędnych formalności, które obejmują wypowiedzenie umowy o dostarczanie energii elektrycznej oraz zawarcie, jeśli jest to konieczne, umowy o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego. Na koniec nowy sprzedawca dokonuje odczytu licznika i rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą. 

Wszystkie formalności dokonywane są szybko i sprawnie, dzięki czemu umowa od razu zaczyna obowiązywać, a klient może cieszyć się z dostaw tańszej energii elektrycznej, nawet w długim okresie ze stałą, gwarantowaną ceną. Zmianę sprzedawcy energii można załatwić samodzielnie, ale będzie to wymagało od konsumenta czy przedsiębiorcy znacznie więcej czasu.